Virhe 404 - Sivua ei löydy.

Kyseinen sivu on saatettu poistaa, siirtää tai nimetä uudelleen.

Palvelemme toimialueemme yrityksiä ja asukkaita tehokkaasti ja taloudellisesti toteuttaen jätehuollon ja ympäristönsuojelun yleisiä tavoitteita. Noudattamalla ympäristölainsäädäntöä ja vaatimuksia sekä ennakoimalla niissä tapahtuvia muutoksia pystymme vastaamaan alan vaativiin haasteisiin.

 

Sitoudumme toiminnallamme ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen ja toimintojen jatkuvaan parantamiseen.